Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel     nieuw    contact

Programma
2018


Werken aan de ziel


start 16 februari


je bent en waartoe je op aarde bent. Ontdekken welke verlangens er in jou wonen en hieraan bewust ruimte en invulling geeft. Je bewust laten leiden door het hogere weten en de ontwakende liefde van het hart. Bewustzijnsontwikkeling is niet iets dat je even doet en even aanleert; het is het gaan van een weg tot innerlijke ontwikkeling en scholing.

Een inspirerende en soms ook spannende reis, waarin eenieder ontdekt, dat de antwoorden op de soms zo grote en moeilijke vragen van het leven, gevonden worden in het eigen hart en ziel.


Die weg naar binnen kenmerkt zich door ont-dekken en ont-wikkelen. Wie wij zijn, wat er in onze ziel als potentieel leeft (en waar we vaak al wel een vermoeden van hebben), wordt voor een belangrijk deel nog verborgen gehouden door het ego. In de antroposofie wordt dit genoemd: het astrale lichaam, de nog onzuivere ziel. Het ego is het deel van de ziel dat onder invloed staat van de Astra, de wereld van de dierenriem.


Zelfkennis

Ontdekken en ontwikkelen doen we door onszelf te leren kennen, ‘Gnosis’ of ware zelfkennis. We leren de verschillende aspecten van ons mens-wezen kennen; het hele en mooie en ook het niet volmaakte, minder mooie, dat we zo in het ego tegenkomen.  

Het ego heeft, al vanaf onze vroege jeugd een hele ontwikkeling met ons doorgemaakt en het gaf/geeft ons stevigheid, houvast om te leven, vaak ook te overleven. Over het ego wordt in de spirituele wereld vaak geringschattend gedaan; ‘daar moet je zo snel mogelijk van af’. Maar dat klopt niet helemaal. Het ego is onze 2e natuur, onze helper voor al die situaties (en dat zijn er best veel) waarin we nog niet vanuit ons Hoger of Ware Zelf kunnen leven.

Het ego werd zo ons steun en toeverlaat en het voertuig waarmee we ons staande hielden in het vaak zo complexe leven. Nu we echter in een nieuwe levensfase zijn gekomen, groeit het vermoeden van wat nog verborgen leeft in de ziel en het verlangen dit te leren kennen.


Zielenkrachten

De mens beschikt over drie grote Ik- of zielen-krachten ‘denken, voelen en willen’; werken deze drie bewust samen, dan spreken we over een ‘bewust-handelen’. Lang niet altijd zijn we ons zo bewust; vaak handelen we impulsief, onnadenkend of zonder ons gevoel erin te betrekken (we doen dan koud en afstandelijk). Dit zijn die vele lastige momenten dat we (achteraf) zien ‘hier had niet Ik, maar het ego de leiding’.  


In de afgelopen 15 jaar hebben we belangrijke nieuwe kennis en inzichten verkregen over de ontwikkeling van de mens, haar ziel en kwaliteiten; ieder mens beschikt in potentie over 3 * 3 = 9 zielenkrachten. Veelal hebben we slechts maar over een beperkt deel van die ware vermogens en kwaliteiten bewustzijn. Een belangrijk deel is nog verborgen ‘onder’ het ego. De bekende Zwitserse psycholoog Carl Jung noemde dit: “een belangrijk deel van wie wij zijn, onze geestelijke- en zielen-vermogens, talenten en kwaliteiten leeft nog in de schaduw (van ons bestaan). Ik heb een klein boekje over dit thema geschreven, wil je meer lezen, download het gratis boekje “De 9 verborgen zielenkrachten”


Ontwikkelingprogramma

Dit inspirerende programma biedt een eerste kennismaking met de ontwikkeling van de ziel en de sleutel tot innerlijke ontwikkeling. In 6 bijeenkomsten van een dag maak je intensief kennis met de verschillende aspecten van innerlijke scholing en ontwikkeling en ontvouwt zich langzamerhand kennis en inzicht over de eigen zielenkwaliteiten en haar verlangens. Meditatie heeft hierin een belangrijke plaats. We reiken de nodige kennis aan, met als inzet het leren leven van spirituele en bewustzijnsontwikkeling in de praktijk van het dagelijks leven.  


Inhoudelijke thema’s


Wat kan het voor je beteken/brengen


Werkvormen

De bijeenkomsten hebben het karakter van een workshop; afwisselend inleidingen, meditatie, zelfonderzoek, dialoog en ruimte voor individuele vragen.

Inclusief thuis-, leeswerk, opdrachten en oefeningen, gericht op het toepassen van de nieuwe kennis en inzichten.


Individueel coachgesprek

Iedere deelnemer wordt een individueel coachgesprek aangeboden, over de eigen zielensleutel en de ontwikkeling van de verborgen zielenkrachten. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in de totaal kosten.


Opbouw van het programma

Dit jaarprogramma bestaat uit 6 bijeenkomsten. Zie praktisch voor de data.


Cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen een cursusmap met artikelen van Walter de Zeeuw, hoofdstukken van boeken en voor eigen aantekeningen.


Meditatie CD

Om thuis te kunnen oefenen, worden de meditaties ondersteunt met CD’s.


Voor wie:


Bronnen

In ons werk verbinden we verschillende ontwikkelingsvisies, zoals die van Carl Jung, met de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Net als vele anderen in deze tijd, voelen we ons geroepen om -in alle bescheidenheid- dit belangrijke werk verder uit te bouwen.


In ons werk nemen de inspiraties van de aartsengel Michaëls een belangrijke plaats in. Zo laten we ons ook inspireren door de boeken en lezingen van Hans Stolp, Bastiaan Baan, Valentin Tomberg, Stefan Lubiekski, Jörgen Smit en vele anderen. Het is onze intentie dit alles niet uitsluitend te bestuderen, maar juist tot leven te brengen en concreet toe te passen in de praktijk van het dagelijks leven.


Sfeer

We werken in kleine groepen, tussen de 7 en 12 deelnemers. De sfeer van onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid en ontspanning. Andere kenmerken zijn: respectvolle omgang, kwetsbaarheid, veiligheid en geborgenheid, vrijheid in verbondenheid en de ander van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of ontroering.


Onze werkwijze is vrij van harde confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, ongevraagd adviezen.


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden al vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Praktisch

Zie voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en kosten, bij het tabje praktisch


Heb je vragen, neem contact met ons op

Mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel 06-13892072, bvk na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Kennismaking en coachingsgesprek vooraf

Voor onze programma’s vormen wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en kwetsbaarheid de basis. Daarom vinden we een wederzijdse kennismaking met de deelnemers voor aanvang van het programma belangrijk. Tijdens het gesprek willen we tevens meer helderheid verkrijgen over de ontwikkelingsvragen en -behoefte.


Dit gesprek, met Walter de Zeeuw en Marijke Sies, duurt ca. 1,5 uur. Mocht je na het gesprek onverhoopt besluiten niet deel te nemen aan het jaarprogramma, dan vragen wij een (bescheiden) vergoeding van € 50,- tot € 75,- afhankelijk van het inkomen.


Heb je behoefte aan een uitgebreider gesprek over je individuele situatie of persoonlijke vragen, klik dan hier Individuele ontwikkeling en begeleiding.


Aanmelden

Bij voorkeur via het aanmeldingsformulier, klik op aanmelden. (Dit is een voorlopige aanmelding, na de kennismaking beslis je definitief tot deelname.)

Lukt aanmelden onverhoopt niet of heb je vragen mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel op 06-13892072 (Marijke Sies), bvk na 11.00 uur.

 

Werken aan de ziel
sleutel tot innerlijke ontwikkeling


De mens bestaat uit verschillende ´wezensdelen´, t.w. fysieklichaam, ziel en geest (ook wel het Hoger Zelf of Ware Ik). De ziel, die van zichzelf ook al geestelijk is, vormt het midden tussen het hoger geestelijke en het fysieke lichaam. Zij verlangt zich zo te ontwikkelen dat zij het hogere kan verbinden met de overige wezensdelen van de mens, het ego en het fysieke lichaam. Zij wil de verbindende brug zijn en zo de liefde, ingevingen en inspiraties van het Hogere, tot uitdrukking kunnen brengen in de praktijk van het dagelijkse leven.


Nieuw bewustzijn

Deze ontwikkeling noemen we bewustzijns-

ontwikkeling; bewust worden van wat wie