Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel     nieuw    contact

Programma
2018-2019


Werken vanuit
Hart en Ziel


start sept/okt

Werken vanuit Hart en Ziel
en de ontwikkeling van Innerlijke Kracht


- een aanvullende beschrijving volgt binnenkort -
Wil je op de hoogte worden gehouden, klik dan hier om ons een mail te sturen.


Ben ik meer dan mijn ego, mijn denken en mijn emoties? En wat is dat meer en hoe kan ik het vinden? En hoe ontwikkel ik mijzelf, zodat ik er echt op leer vertrouwen? En ook vragen als ‘wie ben ik en waartoe ben ik op aarde’. Herken je deze vragen; vragen die van binnenuit opwellen?

Het zijn de vele levensvragen behorend bij het spiritueel of Innerlijk ontwaken. Het is de ziel die zich laat horen en jou vraagt “word je bewust van wie je Echt bent”. Dit ontwaken verloopt bij de één heel geleidelijk en bij de ander is het een ware innerlijke storm die het gehele bestaan doet wankelen.In beweging

Ter geruststelling, je bent niet de enige die dit overkomt. Het betekent wel dat er werk aan winkel is, beter gezegd ‘werk aan de ziel’. Wie met deze vragen aan de slag gaat, ontdekt dat het gewone denken niet de antwoorden kan geven waar we naar zoeken. Lees uitgebreid


De ziel en het Ware Zelf

Gewoonlijk leren we iets nieuws van buiten naar binnen, echter onze ziel leren kennen, vraagt iets heel anders. De ziel zelf is een grote bron van weten, inspiratie en wijsheid; maar als een grote oester, houdt ze zich gesloten en verbergt haar diepere geheimen. Ze wacht tot het de juiste tijd is, tot wij haar op de juiste wijze benaderen en de ‘bewuste’ sleutels vinden om haar te openen en innerlijke tot ontwikkeling brengen. Lees uitgebreid


Nieuw bewustzijn

We leven in een boeiende en intensieve tijd, ook wel een overgangstijd genoemd; zowel als individu als gehele mensheid maken we de doorgang van onbewustheid naar een nieuw Hoger Bewustzijn. Een allesbepalend proces van vele incarnaties van spirituele groei en ontwikkeling. Lees uitgebreid


Kernprogramma

In dit kernprogramma van 6 ééndaagse bijeenkomsten Werken aan de ziel staat het vinden van de weg en de sleutel tot innerlijke ontwikkeling centraal. We reiken de nodige esoterische kennis en inzichten aan en onderzoeken thema’s als ‘wie is de mens’ en beoefenen verschillende meditaties als weg naar het hoger zelf. Veel aandacht besteden we aan het transformatieproces van ego naar Zelf en de groei naar een Hoger bewustzijn, rondom het thema de ontwikkeling van de 9 zielenkrachten van de mens. Er is ruimte en aandacht voor vragen over de eigen levenspraktijk.


Welke thema’s komen aanbod?


Werkvormen

De bijeenkomsten hebben het karakter van een workshop; afwisselend inleidingen, meditatie, zelfonderzoek, dialoog en ruimte voor individuele vragen.

Inclusief thuis-, leeswerk, opdrachten en oefeningen, gericht op het toepassen van de nieuwe kennis en inzichten.


Individueel coachgesprek

Iedere deelnemer wordt een individueel coachgesprek aangeboden, over de eigen zielensleutel en de ontwikkeling van de verborgen zielenkrachten.

De kosten hiervoor zijn inbegrepen in de totale kosten.


Opbouw van het programma

Dit jaarprogramma bestaat uit 6 bijeenkomsten van één dag. Zie praktisch voor de data. Mocht een bepaalde datum een probleem vormen, veelal kunnen we in overleg met de andere deelnemers tot een oplossing komen.


Cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen een cursusmap met artikelen van Walter de Zeeuw, hoofdstukken van boeken en voor eigen aantekeningen.


Voor wie:


Bronnen

In ons werk verbinden we verschillende ontwikkelingsvisies, zoals die van Carl Jung, met de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Net als vele anderen in deze tijd, voelen we ons geroepen om -in alle bescheidenheid- dit belangrijke werk verder uit te bouwen.


Ruim aandacht in ons werk is er ‘het leven in de Michaëlstijd en de aarde als leerschool’. Andere inspiratiebronnen zijn: de boeken en lezingen van Hans Stolp, Bastiaan Baan, Valentin Tomberg, Stefan Lubiekski, Jörgen Smit en vele anderen. Het is onze intentie dit alles niet uitsluitend te bestuderen, maar juist tot leven te brengen en concreet toe te passen in de praktijk van het dagelijks leven.


Sfeer

We werken in kleine groepen, tussen de 7 en 12 deelnemers. De sfeer van onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid en ontspanning. Andere kenmerken zijn: respectvolle omgang, kwetsbaarheid, veiligheid en geborgenheid, vrijheid in verbondenheid en de ander van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of ontroering.


Onze werkwijze is vrij van harde confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, ongevraagd adviezen.


Wat kan dit programma voor je beteken/brengen.

Wat eerdere deelnemers hierover zeiden was:


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden al vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Praktisch

Zie voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en kosten, bij het tabje praktisch


Heb je vragen, neem contact met ons op

Mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel 06-13892072, bvk na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Vervolg

Dit programma is een uitgebreide introductie op veel esoterische onderwerpen en thema’s en vormt een prachtige basis voor één van de vervolg jaarprogramma’s of het deelnamen aan de zomerweek over chakra-ontwikkeling en het Onze Vadergebed. Zie de website en agenda.


Kennismaking vooraf

Voor al onze programma’s vormen wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en kwetsbaarheid de basis. Daarom vinden we een wederzijdse kennismaking met de deelnemers voor aanvang van het programma belangrijk. Tijdens het gesprek willen we tevens meer helderheid verkrijgen over de ontwikkelingsvragen en -behoefte.


Aan dit gesprek, met Walter de Zeeuw en Marijke Sies, zijn geen kosten verbonden en het duurt ca. 1,5 uur. Mocht je na het gesprek onverhoopt besluiten niet deel te nemen aan het programma, dan vragen wij een (bescheiden) vergoeding van € 50,- tot € 75,- afhankelijk van het inkomen.


Heb je behoefte aan een uitgebreider gesprek over je individuele situatie of persoonlijke vragen, klik dan hier Individuele ontwikkeling en begeleiding.


Belangstelling

Bij voorkeur via het formulier, klik op belangstelling. (Je verplicht je tot niets, zodra data bekend zijn, laten we je dit weten en kun je alsnog beslissen om je aan te melden).

Lukt aanmelden onverhoopt niet of heb je vragen mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel op 06-13892072 (Marijke Sies), bvk. na 11.00 uur.