Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel     nieuw    contact

8 bijeenkomsten
1 introductiedag
7 ochtenden


Ik Ben-woorden


start 21 februari


De mens is een Ik-zegger

Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) was bevriend met Rudolf Steiner. Uit zijn nalatenschap verscheen in 1986 het boek over de Ik Ben-woorden, hij schrijft:   

De mens is een ik-zegger. Dat wordt hoe langer hoe meer beleefbaar aan allerlei schaduwkanten van de ik-ontwikkeling, zoals eenzaamheid, angst, verharding en egocentrisme. Maar waar schaduwen zijn, is licht. Dat Licht willen we zoeken en ervaren. Het wil immers de deur openen naar de ervaring van het IK als weg naar gezondheid, verantwoordelijkheid, gemeenschap, dankzij het Ik van Christus. Zijn 'Ik Ben' kan, als wij willen, tot klinken komen in ons innerlijk.


In dit workshop-programma staat dit ‘Innerlijk tot klinken brengen van de zeven Ik-Ben woorden’ centraal.


Scheppende woorden en kracht

In het Evangelie volgens Johannes vinden we deze zeven bijzonder uitspraken opgetekend door de evangelist. Krachtige woorden die allemaal beginnen met “Ik Ben …”.

Wie met oren en de ogen van het hart dit spiritueel rijke evangelie leest, kan geestelijk horen en zien hoe Jezus Christus deze woorden voor ons uitspreekt.

Zo zegt hij, wanneer hij een keer over het Licht spreekt:


“Ik ben het Licht; wie mij in zich opneemt zal niet langer in duisternis wandelen.

Ik Ben het Licht der wereld”.


Christus spreekt hier het scheppende woord ‘Ik Ben het Licht’, het is de Innerlijke kracht die van Hem uitgaat en die Hij aan ons wil schenken. Om vervolgens in de zinnen en de woorden daarop volgend aan te geven, wat wij zelf kunnen doen, om die Geest- en Liefdeskrachten, tot werkzaamheid te brengen in ons eigen hart en ziel.


Voor de mens van NU

Wie zich verdiept in het Johannes Evangelie en de vele Ik Ben woorden, wordt zich bewust dat Jezus Christus deze belangrijke woorden sprak voor de mens in onze tijd, voor de geestelijk ontwakende mens. Hij sprak die woorden niet om over Zijn eigen verheerlijking te spreken, maar gaf deze woorden aan de mens van nu, om deze in ons eigen hart en ziel tot leven te brengen; om Zijn kracht en Liefde door ons heen tot werkzaamheid te laten komen.


We kunnen en moeten ons natuurlijk afvragen hoe dit alles mogelijk is. Maar antwoorden blijven verborgen zolang we dit uitsluitend benaderen met het rationele denken. Dit denken is ontoereikend om ook maar iets van het mysterie van de Ik Ben woorden te begrijpen.

Echter wie de moed en het vertrouwen vindt om deze woorden innerlijk te laten klinken, aan hem of haar zal op enig moment nieuwe innerlijke krachten en verborgen betekenissen worden geopenbaard. En opent ook de weg om met het hogere denken, het hoge denken van de geest, tot nieuwe inzichten te komen.

De Ik Ben woorden zullen ons bovenal bemoedigen, om de Liefde die Christus in ons hart legt, werkelijk bewust te worden, Zijn Liefde in ons Hart.  Welke zijn die zeven ‘Ik Ben-woorden’:


Ik Ben het Brood des Levens,

Ik Ben het Licht der Wereld,

Ik Ben de Deur,

Ik Ben de Goede Herder,

Ik Ben de Opstanding en het Leven,

Ik Ben de Weg en de Waarheid en het Leven,

Ik Ben de Ware Wijnstok, gij zijt de ranken die veel vrucht zullen dragen.


Nieuwe testament Vertaling door OgilvieMeditatie

In onze “Werkplaats” besteden we veel aandacht en tijd aan meditatie als weg naar het Hoger Zelf en de verbondenheid van lichaam, ziel en Geest. Het Innerlijk tot klinken brengen van de Ik Ben woorden, doen we door het lezen en bestuderen van de betreffende teksten uit het evangelie, maar in het bijzonder door gezamenlijk en individueel te mediteren op deze woorden.


Intenties van dit programma   


Werkvormen:


Esoterisch bijbel lezen

Wie het evangelie naar Johannes leest, ontdekt al snel dat Jezus Christus deze Ik Ben-woorden tijdens heel verschillende gebeurtenissen uitsprak; ieder Ik Ben-woord werd gegeven binnen een geheel eigen context. Hoewel deze context zich in het verleden (historisch) heeft voltrokken, heeft zij een onvoorstelbaar grote actualiteit, waarde en relevantie voor de geestelijk ontwakende mens van nu.


‘Voor wie oren heeft om te horen’

In de verschillende inleidingen neemt het esoterisch bijbel lezen een belangrijke plaats in. Daarmee bedoelen we dat we samen op zoek gaan naar de verborgen esoterische geheimen in de betreffende bijbel passages.  


Antroposofie in het dagelijks leven

Genoemde thema’s en onderwerpen benaderen we waar mogelijk vanuit de antroposofie, de geesteswetenschap zoals Rudolf Steiner begin vorige eeuw heeft aangereikt. We voelen ons, in alle bescheidenheid geroepen om dit belangrijke werk verder uit te bouwen. Onze intentie is de antroposofie niet uitsluitend te bestuderen, maar haar juist in het innerlijk en uiterlijk tot leven te brengen en te zoeken naar de concrete toepassing in het dagelijks leven.


Een andere belangrijke bron van inspiratie zijn de vele boeken en lezingen van Hans Stolp, die in Nederland en daar buiten het esoterisch Christendom op een invoelende en leefbare wijze aanreikt. Ook werken we met de inzichten van andere (hedendaagse) leerlingen van Rudolf Steiner als Emil Bock, Friedrich Rittelmeyer, Valentin Tomberg, Stefan Lubiekski, Jörgen Smit, Bastiaan Baan, Judith von Halle en vele anderen.


Opbouw van het programma

Dit programma bestaat uit 8 bijeenkomsten: we beginnen met één introductiedag, gevolgd door 7 ochtenden. We proberen de bijeenkomsten audio op te nemen. Mocht iemand een bepaalde bijeenkomst onverhoopt moeten missen, dan kan de audio-opname worden nagezonden.


Dit programma is voor wie:


Sfeer

We werken in kleine groepen tussen de 7 en 12 deelnemers. De sfeer van onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid en ontspanning. Andere kenmerken zijn: respectvolle omgang, kwetsbaarheid en geborgenheid en ook vrijheid in verbondenheid, elkaar van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een glimlach of een traan van aangeraakt worden of ontroering.


Onze werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagde adviezen.


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Workshopmateriaal

Deelnemers ontvangen een cursusmap met artikelen van Walter de Zeeuw, hoofdstukken van boeken en voor eigen aantekeningen.


Praktisch

Zie voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en kosten, bij het tabje praktisch


Heb je vragen, neem contact met ons op

Mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel 06-13892072, bvk na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Kennismaking en coachingsgesprek vooraf

Voor onze programma’s vormen wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en kwetsbaarheid de basis. Daarom vinden we een wederzijdse kennismaking met nieuwe deelnemers voor aanvang van het programma belangrijk. Tijdens het gesprek willen we tevens meer helderheid verkrijgen over de ontwikkelings-vragen en -behoefte.


Dit gesprek, met Walter de Zeeuw en Marijke Sies samen, duurt ca. 1,5 uur.
Mocht je na het gesprek onverhoopt besluiten niet deel te nemen aan het workshop-programma, dan vragen wij een (bescheiden) vergoeding van € 50,- tot € 75,- afhankelijk van het inkomen.


Heb je behoefte aan een uitgebreider gesprek over je individuele situatie of persoonlijke vragen, klik dan hier Individuele ontwikkeling en begeleiding.


Aanmelden

Bij voorkeur via het aanmeldingsformulier, klik op aanmelden. (Dit is een voorlopige aanmelding, na de kennismaking beslis je definitief tot deelname.)

Lukt aanmelden onverhoopt niet of heb je vragen mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel op 06-13892072 (Marijke Sies), bvk na 11.00 uur.

Meditatie en de zeven Ik Ben-woorden
Uit het evangelie van Johannes