Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel     nieuw    contact

Programma
2018


Ik Ben-woorden


start 7 februari


Al een aantal jaren verzorgen wij een jaarprogramma, waar de levende Ik Ben-woorden deel uitmaken van een groter programma, met verschillende onderwerpen rond het thema ‘het Christusbewustzijn’. Ook dit najaar gaat dit programma weer van start.


Van verschillende kanten ontvingen we het verzoek, om een programma aan te bieden, waarin het werken en leven met alleen de Ik Ben-woorden centraal staat. Dit jaar is het mogelijk binnen het jaarprogramma “Christusbewustzijn” alleen het dagdeel over de Ik Ben-woorden bij te wonen.


Hieronder de beschrijving van dit inspirerende programma, bestaande uit acht halve dagen.


Johannes de evangelist

In het Evangelie volgens Johannes vinden we zeven bijzonder uitspraken, opgetekend door de evangelist. Deze zeven woorden beginnen met “Ik Ben …” en werden door Jezus Christus uitgesproken.

Zo sprak Hij een keer over het Licht: “Ik ben het Licht; wie mij in zich opneemt zal niet langer in duisternis wandelen. Ik Ben het Licht der wereld”.

 

Bij elk van deze woorden gaf Christus aan wat wij ermee te doen hebben en hoe wij met deze woorden innerlijk aan het werk kunnen gaan.

We kunnen ons natuurlijk afvragen waartoe. Maar antwoorden blijven verborgen zolang we dit benaderen met het rationele denken. Echter wie de moed en de weg vindt deze woorden in het hart op te nemen, zal zich innerlijk bewust worden van haar verborgen betekenis.


Christus sprak deze belangrijke woorden niet om zichzelf te verheerlijken; Hij sprak ze voor de innerlijk ontwakende mens, om de woorden in hart en ziel tot leven te brengen; om Zijn kracht en Liefde tot werkzaamheid te laten komen.


Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) was bevriend met Rudolf Steiner en werd op verzoek van Steiner de grondlegger van de Christengemeenschap. Uit zijn nalatenschap verscheen in 1986 een boek over de Ik Ben-woorden. Rittelmeyer schrijft:  

De mens is een ik-zegger. Dat wordt hoe langer hoe meer beleefbaar aan allerlei schaduwkanten van de ik-ontwikkeling, zoals eenzaamheid, angst en egoïsme. Maar waar schaduwen zijn, is licht. Dat Licht willen we zoeken en ervaren. Het wil immers de deur openen naar de ervaring van het ik als weg naar gezondheid, verantwoordelijkheid, gemeenschap, dankzij het Ik van Christus. Zijn 'Ik Ben' kan, als wij willen, tot klinken komen in ons innerlijk.


De zeven ‘Ik Ben-woorden’ zijn:

 

Ik Ben het Brood des Levens,

Ik Ben het Licht der Wereld,

Ik Ben de Deur,

Ik Ben de Goede Herder,

Ik Ben de Opstanding en het Leven,

Ik Ben de Weg en de Waarheid en het Leven,

Ik Ben de Ware Wijnstok, gij zijt de ranken die veel vrucht zullen dragen.


Nieuwe testament Vertaling door Ogilvie


Intentie van dit programma   


Mysterie

Wie het evangelie naar Johannes leest, ontdekt al snel dat Jezus Christus deze Ik Ben-woorden tijdens heel verschillende gebeurtenissen uitsprak; ieder Ik Ben-woord werd gegeven binnen een geheel eigen context. Hoewel deze context zich in het verleden (historisch) heeft voltrokken, heeft zij een bijna onvoorstelbaar grote waarde en relevantie voor de ontwakende mens van nu.


Wie met het denken en voelen van het hart mediteert op de ‘Ik Ben-woorden’ en de betreffende bijbel-passages esoterisch leert lezen, wordt zich meer en meer bewust van die ‘verborgen’ betekenissen voor de eigen bewustzijnsziel en van de betekenis ervan voor de ontwikkeling van de mensheid.


‘Voor wie oren heeft om te horen’

In de verschillende inleidingen neemt dit esoterisch bijbel lezen een belangrijke plaats in.  


Werkvormen:


Antroposofie in het dagelijks leven

Genoemde thema’s en onderwerpen worden benaderd vanuit de antroposofie, de geesteswetenschap zoals Rudolf Steiner begin vorige eeuw heeft aangereikt. We voelen ons, in alle bescheidenheid geroepen om dit belangrijke werk verder uit te bouwen. Onze intentie is de antroposofie niet uitsluitend te bestuderen, maar haar juist in het innerlijk en uiterlijk tot leven te brengen en te zoeken naar de concrete toepassing in het dagelijks leven.


Een andere belangrijke bron van inspiratie zijn de vele boeken en lezingen van Hans Stolp, die in Nederland en daar buiten het esoterisch Christendom op een invoelende en leefbare wijze aanreikt. Ook werken we met de inzichten van andere (hedendaagse) leerlingen van Rudolf Steiner als Emil Bock, Friedrich Rittelmeyer, Valentin Tomberg, Stefan Lubiekski, Jörgen Smit, Bastiaan Baan, Judith von Halle en vele anderen.


Opbouw van het programma

Dit programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een halve dag.


Dit programma is voor wie:


Sfeer

We werken in kleine groepen tussen de 8 en 12 deelnemers. De sfeer van onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid en ontspanning. Andere kenmerken zijn: respectvolle omgang, kwetsbaarheid, veiligheid en geborgenheid, vrijheid in verbondenheid, elkaar van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een glimlach of een traan van aangeraakt worden of ontroering.


Onze werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagde adviezen.


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Workshopmateriaal

Deelnemers ontvangen een cursusmap met artikelen van Walter de Zeeuw, hoofdstukken van boeken en voor eigen aantekeningen.


Praktisch

Zie voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en kosten, bij het tabje praktisch


Heb je vragen, neem contact met ons op

Mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel 06-13892072, bvk na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Kennismaking en coachingsgesprek vooraf

Voor onze programma’s vormen wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en kwetsbaarheid de basis. Daarom vinden we een wederzijdse kennismaking met de deelnemers voor aanvang van het programma belangrijk. Tijdens het gesprek willen we tevens meer helderheid verkrijgen over de ontwikkelings-vragen en -behoefte.


Dit gesprek, met Walter de Zeeuw en Marijke Sies, duurt ca. 1,5 uur. Mocht je na het gesprek onverhoopt besluiten niet deel te nemen aan het jaarprogramma, dan vragen wij een (bescheiden) vergoeding van € 50,- tot € 75,- afhankelijk van het inkomen.


Heb je behoefte aan een uitgebreider gesprek over je individuele situatie of persoonlijke vragen, klik dan hier Individuele ontwikkeling en begeleiding.


Aanmelden

Bij voorkeur via het aanmeldingsformulier, klik op aanmelden. (Dit is een voorlopige aanmelding, na de kennismaking beslis je definitief tot deelname.)

Lukt aanmelden onverhoopt niet of heb je vragen mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel op 06-13892072 (Marijke Sies), bvk na 11.00 uur.

 

De Ik Ben-woorden